För tionde året bjuder vi in till Competensdagen, fortfarande med den fasta övertygelsen om att kompetens gör skillnad.

Ketchupeffekt efter pandemin    eller blir allt som vanligt igen?

 

15 oktober 2021

Välkommen till Competensdagen, som sänds live från Helsingborg. Programmet startar kl. 8.30 och avslutas kl. 13.00.

Vi har länge pratat om vikten av att vara snabbfotad i förändring. Under pandemin har kartan ritats om i realtid och vi har fått visa prov på hur snabbt vi kan ställa om när det verkligen gäller.

Vi har sett imponerande, nya samarbetsmodeller. Vissa verksamheter har gått för högtryck, i andra har det varit tyst. En del av oss har varit på jobbet, andra har arbetat hemma under lång tid.

På Competensdagen undersöker vi tillsammans vilka lärdomar vi tar med oss. Hur har pandemin påverkat arbetsgivare och oss som individer? Vilka muskler har vi byggt, vad är förändrat och vad lämnar vi bakom oss? 

 

 

Hur drar vi nytta av den förmåga till anpassning som vi har visat prov på? Arbetar vi annorlunda än tidigare med lärande och kompetensutveckling?

Under pandemin har många reflekterat över sina arbetsliv, vad som är viktigt och meningsfullt i jobbet och vilken slags arbetsgivare man vill ha. Kommer vi se en stor förflyttning på arbetsmarknaden redan i höst? En ketchupeffekt?

För arbetsgivare blir nu frågan om hur man skapar arbete och distans med substans. Hur tillfredsställer vi människors behov av samhörighet och tillhörighet om vi inte längre ses lika mycket?

Competensdagen är mötesplatsen där vi utforskar dessa frågor och får konkreta exempel och tips som ger inspiration för nästa steg.

Höjdpunkter på Competensdagen 2021

Förbered er på en spännande och fullspäckad dag! Generöst delar talarna med sig av sina reflektioner och bästa tips. En av dagens höjdpunkter blir förstås utdelningen av Competensumpriset och förra årets pristagare som berättar om det arbete som ledde fram till priset.

Dagens talare 

Organisatorisk förmåga i en föränderlig tid

Ulrika Hallengren (VD) och Tove Gleisner (HR-chef) reflekterar och delar med sig av Wihlborgs utmaningar och lärdomar under pandemin. 

Pandemin har medfört att vi snabbt anpassat oss till nya förutsättningar, tagit stora utvecklingssteg inom digitala mötesformer och hittat lösningar för ett flexibelt arbetssätt. Flertalet studier visar att effektiviteten kan bibehållas vid distansarbete men vi ser även att kreativitet och innovationstakt har minskat. Vi ser också en saknad av social samvaro och gemenskap, känslan av sammanhang. Så hur möter vi som företag och arbetsgivare de nya utmaningarna vi ställs inför? Hur bygger vi en stark organisatorisk förmåga där vår företagskultur och vår affär kan fortsätta utvecklas när pandemin är över?

Talare – Ulrika Hallengren & Tove Gleisner
Wihlborgs – 2020 års vinnare av Competensumpriset

Att skala upp och bygga ett framgångsrikt företag med HR i förarsätet − en VD berättar

I samtal med Competensums Ann-Sofi Aru delar Johan Lagercrantz, VD på Mathem, med sig av sina erfarenheter av att bygga upp ett framgångrikt företag mitt under rådande pandemi. 

I december 2019 klev Johan Lagercrantz in i VD-rollen på MatHem med uppdraget att ta företaget från startup till scale-up. Från starten valde han att bygga med HR i fokus. Företagets framgångar bygger på kombinationen av en kundanpssad digital plattform och ett stort personligt engagemang från var och en av medarbetarna, i en bransch med hög personalomsättning. MatHem vill vara en bra arbetsgivare med medarbetare som känner sig trygga och kan fatta snabba beslut. Hur har man gjort för att lyckas med det? I det här samtalet bjuder Johan på berättelser ur vardagen och ger exempel på vad MatHem har gjort för att lyckas och vilka utmaningar man har mött på vägen.

Talare – Johan Lagercrantz
VD på MatHem

Post Corona − vad blev hacket i skivan i svenskt arbetsliv 2020?

Ett pass med reflekterande och lärande samtal mellan Anna Dyhre (Senior Advisor på Coreworkers, expert på employer branding) och Tina Ekström (VD på Nyckeltalsinstitutet).

Nyckeltalsinstitutets databas med över 600 000 medarbetares arbetsvillkor och 25 års historia visar att det under pandemin blev ett hack i utvecklingen av jämställda, attraktiva och hälsosamma arbetsvillkor. Det har uppstått en vattendelare i arbetsvillkoren som skapar ett nytt ”klass-samhälle” inom svenskt arbetsliv. Men är det bara till ondo? Eller finns det lösningar och arbetsvillkor som förändrats, som vi hoppas ska finnas kvar fortsatt i arbetslivet?

Ketchupeffekten – eller blir det bara som vanligt igen?

Som avslut på Competensdagen bjuder vi på en resa in i Anna Dyhres huvud som trendspanar och sprider energi så att vi nästa arbetsdag kan ”get the shit done”!

Många medarbetare på distans, oroliga tider där medarbetare reflekterat över sina liv, meningen med livet och nu en arbetsmarknad som börjar öppna upp – vad händer då? Hur får vi medarbetare tillbaka till kontoret? Ser vi det som en förmån eller något som begränsar? Vad blir Why:et för medarbetare att åter börja pendla till och från jobbet? Och hur hanterar vi fortsatt den obalans i arbetslivet där väldigt många inte kommer få ställa om till distans utan behöver fortsatt vara fysiskt på plats? Vad är egentligen en attraktiv arbetsgivare – nu och framåt?

Talare – Anna Dyhre, Expert på Employer Branding & Tina Ekström, VD Nyckeltalsinstitutet  

Vinnare av Competensumpriset 2021 är…

Camilla Danielsson, VD Competensum, håller segerintervju med årets pristagare.

Competensumpriset delas ut till en organisation som Är en förebild och inspirationskälla för andra, som arbetar medvetet och långsiktigt med att utveckla organisationen och dess medarbetare och som kan se samband mellan sitt HR-arbete och sina affärsframgångar. Årets tävlande har även fått fokusera på hur de hanterat de nya förutsättningar som pandemin har skapat.

I år kommer vinnaren dessutom få tid på scenen för att berätta om det arbete som lett fram till att de står som vinnare av Competensumpriset 2021 och dela med sig av sina allra bästa idéer.

Vi kan se fram emot en mycket spännande avslutning
på den tionde upplagan av Competensdagen!

Competensumpriset

Competensumpriset delas ut på Competensdagen varje år ut till en skånsk organisation som visar hur kompetensarbete bidrar till att skapa hållbarhet och konkurrenskraft. Competensumpriset ger oss goda förebilder som visar att kompetens gör skillnad – igår, idag och i framtiden.

Vinnare av Competensumpriset 2021 blev Akademiska Hus,
med följande motivering till vinsten:

”Nyfikenhet har blivit en framgångsfaktor och tillsammans är
ett nyckelord som innebär samverkan i ständig dialog för ett
ömsesidigt lärande, där alla medarbetare delar med sig för att
skapa innovativ affärsutveckling. Genom kontinuerliga
uppdragsdialoger skapas förutsättningar för medarbetarna att lyckas
i sina uppdrag och ha relevant kompetens både idag och imorgon.

Vi ser en modig organisation som präglas av nytänkande
lärande, där medarbetare Vill, Kan, Får och Mår och gör sin
egen plan för att på bästa sätt bidra till verksamhetens utveckling.

Att detta uthålliga, innovativa och strukturerade lärande ger effekt
syns tydligt i nyckeltalen, den stadiga ökningen av kund- och
medarbetarupplevelsen går ”hand i hand”. Akademiska Hus har,
med sin nyfikenhetsstrategi och genom att involvera medarbetarna,
utvecklats till ett modernt, affärs- och kundorienterat bolag.”

Akademiska Hus

Competensum

Följ Competensum

Adress

Södergatan 78
252 37 Helsingborg

Mail

eva.marminge@competensum.se