För nionde året bjuder vi in till Competensdagen, fortfarande med den fasta övertygelsen om att kompetens gör skillnad.

Competensdagen blir den 6 november.
〉〉 Klicka här för att anmäla dig 〈〈

För att Competensdagen i år ska bli säker för alla deltagare kommer den att livesändas. Du kommer att kunna se sändningen via Youtube. Competensum och våra fantastiska samarbetspartners kommer att göra allt för att skapa en Competensdag att minnas.

Programmet startar 8.30 och avslutas 12.30. 

Kultur som medveten strategi – HR som möjliggörare för affären

Dagens arbetsliv och affärslandskap, mitt i en digital revolution, präglas av oförutsägbarhet. I en tid då förändring blivit ett normaltillstånd gäller det att hitta balansen mellan tydlighet och autonomi, mellan förändring och stabilitet.

Ensam är inte längre stark – framgång skapas i allt större utsträckning genom samarbete i team, med såväl interna som externa samarbetspartners.

Kanske har det aldrig varit viktigare att ha en företagskultur där lärande och nya samarbetsformer är en del av vardagen? Kan det vara så att allt fler inser betydelsen av HR och dess bidrag till affären, men att framtidens HR-kompetens kommer se annorlunda ut?

Competensdagen är mötesplatsen där vi utforskar dessa frågor tillsammans och där vi får inspiration för nästa steg.

Höjdpunkter på Competensdagen 2020

Förbered er på en spännande och fullspäckad dag! 

Vi kan stolt konstatera att 2020 års talare är flitigt bokade personer med nytänkande, mod, engagemang och passion. Generöst delar de med sig av sina bästa tips. En av dagens höjdpunkter blir förstås utdelningen av Competensumpriset och förra årets pristagare som berättar om det arbete som ledde fram till priset.

Dagens talare 

Hållbar företagskultur i ständig förändring

Peter Greberg (VD) och Edit Eriksson (People and Organisation) berättar om Prisjakts resa med att få hela organisationen att jobba smartare och inte mer. De delar med sig av hur utmanande det kan vara att befinna sig i ständig förändring och samtidigt bibehålla en hållbar företagskultur och hur viktigt det är att våga experimentera och göra saker lite annorlunda.

Talare – Peter Greberg & Edit Eriksson
Prisjakt – 2019 års vinnare av Competensumpriset

HR som möjliggörare för affären

Sofia Brax (företagsutvecklare inom HR och Hållbarhet) delar med sig av sina erfarenheter kring hur man utvecklar framgångsrika företag genom HR och Hållbarhet. Sofia berättar även om vikten av självledarskap i dagens organisationer.

Sofia ger exempel på hur man involverar alla medarbetare och skapar energi för att utveckla en stark företagskultur. Hur får man organisationen att vilja bidra till fler nöjda kunder, ännu mer framgångsrika affärer samt vara en god samhällsmedborgare?

Talare – Sofia Brax
HR och Hållbarhet

Vad kan vi som jobbar med HR lära oss av Silicon Valley?

Per Joehns delar med sig godbitar från en HR-studieresa till Silicon Valley, en region med extrem konkurrens om rätt kompetens.

Hur ser morgondagens medarbetare, ”the true digital natives”, på lärande? Finns det fördelar med att se sin kultur som ett sportteam istället för en familj?

“Silicon Valley is a mindset, not a location”

Talare – Per Joehns
Seniorkonsult, Knowit HRM

Så skapar vi en kultur där vi arbetar tillsammans – inte bara samtidigt

Linda Hammarstrand presenterar Stafetten – hur skapar vi en kultur som går ut på att höja och rekommendera varandra? I ett framgångsrikt stafettlag är alla individer vinnare, framgången vilar i överlämningarna.

Linda har 20 års erfarenhet av kommunikation och HR. Hon har implementerat Stenasfärens värdegrund och affärsfilosofi för koncernens 22 000 medarbetare. Som Director of Passion i Clarion Hotels Ledningsgrupp var det högt ställda målet att göra Clarion Hotel till Nordens mest attraktiva arbetsgivare.

Talare – Linda Hammarstrand
Company Culture Advisor

Competensumpriset

Competensumpriset delas ut på Competensdagen varje år ut till en skånsk organisation som visar hur kompetensarbete bidrar till att skapa hållbarhet och konkurrenskraft. Competensumpriset ger oss goda förebilder som visar att kompetens gör skillnad – igår, idag och i framtiden.

Vinnare av Competensumpriset 2019 blev Prisjakt, med följande motivering till vinsten:

“Under ständig tillväxt har man lyckats behålla och utveckla den kultur som präglat verksamheten sedan starten, trots både ägar- och vdbyten. Vi ser ett lysande exempel på en verksamhet som visar på vinsterna med att använda sin kultur som operativsystem. Genom Learnapalooza, Game if IO, Prisjakt talks och Yedi Awards skapas lärande, stolthet och teamkänsla.

Att få vidareutvecklas inom ämnen som ligger utanför själva affären skapar sannolikt engagerade medarbetare som rustar Prisjakt för att möta framtiden. De täta engagemangsmätningarna och bolagets lönsamhetsutveckling, talar sitt tydliga språk.”

De nominerade till 2020 års pris är

AddPro, Holy Greens, Inyett, Individuell Människohjälp, MPYA Finance, Orango, PEPP (Kompetensutvecklingsprojekt i Lomma, Burlöv och Kävlinge kommun), Pilotage och Wihlborgs

Competensum

Följ Competensum

Adress

Södergatan 78
252 37 Helsingborg

Mail

eva.marminge@competensum.se