Competensum presenterar

  • Datum: 15 april
  • Tid: kl 08.30-13.00
  • Plats: Radisson Blu Metropol Hotel, Helsingborg

Varmt välkommen till Competensdagen!


Behovsanpassat ledarskap
– för motivation och prestation

Hur mäter man motivation? Ta del av forskningen kring motivation, en av de viktigaste framgångsfaktorerna för välmående organisationer. Hur påverkar ledarskapet motivation i såväl rätt, såväl som mindre rätt, riktning.

Stefan Söderfjäll, filosofie doktor i psykologi
Ledarskapscentrum

Behovsanpassat ledarskap i praktiken
– med rötterna i Härjedalen

Härjedalskök är en framgångssaga som saknar motstycke i branschen. Något som bl.a. kan tillskrivas företagets unika kultur och anda. Fokus på ett behovsanpassat ledarskap, höga målsättningar och stora hjärtan har bidragit till framgången.

Mathias Abrahamsson, VD
Härjedalskök

Gemensamt språk viktigare än utvecklingssamtal

Med starkt mål- och resultatfokus driver man utveckling genom att engagera medarbetare och chefer på alla nivåer. Beteendeförändring genom best practice och ständig feedback resulterar i ökad effektivitet i en bransch präglad av svag lönsamhet.

Mattias Johansson, VD
Christine Nilsson, HR-strateg
Bravida

”Culture eats strategy for breakfast”
– ett bevis

Ett 25-årigt företag med genomsnittlig tillväxt på 19% och med mycket god lönsamhet. Är detta en effekt av strategi? Nej, utan en vinnande företagskultur med smarta och lyckosamma processer för rekrytering och introduktion av nyanställda.

Erik Syrén, VD
Martin Modéer, Konsultchef
Lundalogik

Competensumpriset

Competensumpriset 2016 delas ut under dagen!

Tidigare vinnare är:

Presis i Lund (2013)

Hilti Svenska AB (2014)

Lundalogik (2015)

Innovation
– varje medarbetares angelägenhet?

Hur och varför väljer allt fler organisationer att involvera alla sina anställda för att generera och realisera nyskapande idéer? Hur kan man utveckla arbetsrutiner och ledningsverktyg för att göra innovation till en uppgift för alla?

Susanne Nilsson, Innovationsforskare på KTH med lång chefserfarenhet från industrin

Competensdagen fyller 5 år!


Genom Competensdagen vill vi inspirera dig, ge dig nya insikter, tips och tankar som du kan dra nytta av på resan att utveckla din vinnande organisation, som är innovativ, framgångsrik och hållbar.

Våra handplockade föreläsare delar med sig av nya forskningsrön, kompetens, erfarenheter och handfasta tips.

För fjärde året i rad delar vi ut Competensumpriset till en organisation i Skåne som visar på värdet av aktivt kompetensarbete:

  • Är en förebild och inspirationskälla inom området.
  • Medvetet och långsiktigt arbetar med att utveckla sina medarbetare och deras kompetens.
  • Har kunnat se samband mellan sitt kompetensarbete och sina ekonomiska framgångar.

Arrangör

 

Våra partners

Anmäl dig här!

Pris 1495 kr. Fika och lunch ingår.
Rabatterat pris vid fler än 3 personer.
Anmälan är bindande men får lov att överlåtas.

Kontaktuppgifter

Datum: 15 APRIL
Tid: KL 08.30-13.00
Plats: RADISSON BLU METROPOL HOTEL, HELSINGBORG
Tel: 070 935 01 84
Mail: info@competensdagen.se