competensum illustration

 

Competensdagen - Mötesplatsen för kompetensutveckling

 

2018 är ett jubileumsår. Det har nu gått 10 år sedan näringslivet i Nordvästra Skåne startade Com­petens­um. Ända sedan starten har vi varit fast övertygade om att långsiktig konkurrenskraft skapas genom att ha kompetensutveckling högt på agendan. I dagens affärslandskap, där spelplanen förändras fort, är fokus på kompetensfrågor sannolikt viktigare än någonsin förut.

Detta belyser vi på Competensum lite extra genom att varje år anordna Com­petens­dagen, självklart även 2019.

Competensdagen är mötesplatsen för kompetens­utveckling där vi blir inspirerade och utbyter erfarenheter med varandra. Under dagen delar våra handplockade föreläsare och diskussionspartners med sig av nya forsknings­rön, kom­pe­tens, erfarenheter och handfasta tips. Genom det årliga Com­petens­um­priset visar vi dess­utom upp goda förebilder som visar att kompetens gör skillnad - på riktigt.

Planering inför Competensdagen 2019 pågår, men eftersom kompetens gör skillnad hela året vill vi gärna välkomna dig in på competensum.se för fler utvecklingsforum under året!

 

Information om Competensdagen 2019 kommer snart!

  

Föreläsare på Competensdagen 2018

 

Hur skapar vi organisationer med en kultur som attraherar och behåller rätt kompetens? Hur framtidsrustar vi våra organ­isa­tioner när kom­petens är en färskvara och när nästa kollega kanske är en robot? Detta och mycket mer be­hand­lades av våra diskussions­partners och föreläsare som guidade och utmanade oss under Com­petens­dagen 2018.

 

thomas insightlab


Hur kan vi lära tillräckligt fort när kompetens blir en färskvara?

Thomas Nyberg
InsightLab

fredrik paula lindab


Upprätthålla ett strategiskt HR-arbete genom förändringsarbeten

Fredrik Liedholm & Paula Terne
Lindab

erik lundalogik


Hur bevara och vårda kulturen vid sammanslagning av företag?

Erik Syrén
Lime by Lundalogik

karolina protosell


Människa och robot som ett oslagbart team

Karolina Wallin Brorsson
ProToSell

tina lisa nyckeltalsinstitutet


Kompetenslivscykelns utmaningar och prislappar

Tina Ekström & Lisa Karthäuser
Nyckeltalsinstitutet

fabian mashie


Tre grundfrågor för systematiskt lärande

Fabian Hagman
Mashie

 

Competensum­priset

 

Competensumpriset delas ut en gång om året, till ett företag i Skåne som anses vara en förebild i sitt arbete med att skapa väl­mående och konkurrenskraftiga organ­isa­tioner. Priset delas ut i samband med Competensdagen.

Vi vill tacka alla som var med och nominerade kandidater till Competenspriset 2018. I toppen hittade vi fem mycket vassa kandidater som alla kunde uppvisa ett målmedvetet arbete för att ge sina medarbetare de bästa förutsättningar att trivas, utvecklas och att skapa goda resultat tillsammans med sina kunder och samarbetspartners. En plan för kompetensförsörjning som kopplas till affärsstrategin skulle vi påstå var hygiennivå för de fantastiska verksamheter som nominerades till Competensumpriset 2018.

Vinnare av Competensumpriset 2018 blev Hypergene, med följande motivering till vinsten:
 

"Med kompetens ständigt på ledningsgruppens agenda har Hypergene lyckats med konststycket att, under kraftig expansion på era orter, behålla medarbetare och kultur i en bransch där kompetensbrist råder.

Hypergene visar på ett föredömligt sätt en förmåga att skapa struktur och tydlighet i processer och ständigt anpassa dessa efter verkligheten i realtid. Därmed har de gjort det möjligt att kombinera beprövad erfarenhet med öppenhet för förändring. Vi ser en verksamhet som är lyhörd, där man utmanar sig själva genom ständig utveckling, för att för ytta såväl bolagets egen som kundens kompetens och affär.

Med ledstjärnor som samarbete, smartness och utveckling har man skapat en kultur som präglas av hjälpsamhet. Vi ser ett autentiskt företag som skapar de bästa förutsättningar till fortsatt framgång i ett nytt affärslandskap, där spelplanen ritas om i realtid och kampen om kompetens hårdnar."

 

Vi vill rikta ett stort grattis till Hypergene, vinnare av Competensumpriset 2018!

 

competensumpriset hypergene medium

 

Nominering till Competensum­priset 2019

 

Redan nu har vi öppnat nomineringen till Competensumpriset 2019. Vilket företag tycker du förtjänar att vinna Competensumpriset år 2019? Rösta och motivera genom nomi­nerings­formuläret nedan!

 

 

Vi ses på Competensdagen 2019!