competensum illustration

 

Välkommen till Competens­dagen 2018!

 

2018 är ett jubileumsår. Det har gått 10 år sedan näringslivet i Nordvästra Skåne startade Com­petens­um, en mötesplats för kom­petens­ut­veck­ling. Ända sedan starten har vi varit fast övertygade om att kom­pe­tens gör skillnad. Detta vill vi belysa lite extra genom att varje år anordna Com­petens­dagen.

Competensdagen är mötesplatsen för kompetens­utveckling där vi blir inspirerade och utbyter erfarenheter med varandra. Under dagen delar våra handplockade föreläsare med sig av nya forsknings­rön, kom­pe­tens, erfarenheter och handfasta tips. Genom det årliga Com­petens­um­priset visar vi dess­utom upp goda förebilder som visar att kompetens gör skillnad - på riktigt.

Har du fått en personlig inbjudan och är intresserad av att delta i årets upplaga av Competensdagen? Läs mer och anmäl dig längre ner på sidan. Varmt välkommen!

 

När? 16 mars 2018

Var? Radisson Blu Helsingborg

Registrering och kaffe: 08.00

Program: 08.30-13.00

(Frukostbuffé serveras under förmiddagen)

 


Årets tema:

"När kompetens är en färskvara och nya kollegan är en robot
- är din organisation rustad för fram­tiden?"


 

Föreläsare

 

Hur skapar vi organisationer med en kultur som attraherar och behåller rätt kompetens? Hur framtidsrustar vi våra organ­isa­tioner när kom­petens är en färskvara och när nästa kollega kanske är en robot? Detta och mycket mer kommer att be­hand­las av våra diskussions­partners och föreläsare som guidar och utmanar oss under Com­petens­dagen.

 

thomas insightlab


Hur kan vi lära tillräckligt fort när kompetens blir en färskvara?

Thomas Nyberg
InsightLab

fredrik paula lindab


Upprätthålla ett strategiskt HR-arbete genom förändringsarbeten

Fredrik Liedholm & Paula Terne
Lindab

erik lundalogik


Hur bevara och vårda kulturen vid sammanslagning av företag?

Erik Syrén
Lime by Lundalogik

karolina protosell


Människa och robot som ett oslagbart team

Karolina Wallin Brorsson
ProToSell

tina lisa nyckeltalsinstitutet


Kompetenslivscykelns utmaningar och prislappar

Tina Ekström & Lisa Karthäuser
Nyckeltalsinstitutet

fabian mashie


Tre grundfrågor för systematiskt lärande

Fabian Hagman
Mashie

Competensum­priset

 

Competensumpriset delas ut en gång om året, till ett företag i Skåne som anses vara en förebild i sitt arbete med att skapa väl­mående och konkurrenskraftiga organ­isa­tioner. Priset delas ut i samband med Competensdagen.

Vilket företag tycker du förtjänar att vinna Competensumpriset år 2018? Rösta och motivera genom nomi­nerings­formuläret nedan!

 

 

 

 

Competensum­priset

 

Competensumpriset delas ut en gång om året, till ett företag i Skåne som anses vara en förebild i sitt arbete med att skapa väl­mående och konkurrenskraftiga organ­isa­tioner. Priset delas ut i samband med Competensdagen.

Vi har nu stängt nomineringen till Competensumpriset 2018, och vi kan redan nu meddela att det i år är en tuff strid om förstaplatsen! Vi vill tacka alla som har varit med och nominerat.

competensumpriset2018 nomineradeI toppen har vi fem mycket vassa kandidater som alla arbetar målmedvetet för att ge medarbetare de bästa förutsättningar att trivas, utvecklas och att skapa goda resultat tillsammans med sina kunder och samarbetspartners. En plan för kompetensförsörjning som kopplas till affärsstrategin vågar vi nog påstå är hygiennivå för de fantastiska verksamheter som nominerats till Competensumpriset 2018.

De nominerade företagen är:

Hypergene
tretton37
Stratiteq
VA Syd
Inyett

Vinnaren presenteras på Competensdagen den 16 mars!

 

 

 Anmäl dig till Competens­dagen 2018

 

Anmälan till Competensdagen 2018 är stängd. Titta tillbaka om ett tag för information om Competensdagen 2019!

Vi ses på Competensdagen 2018!